Jezdectví u nás

Jezdectví je výjimečný a unikátní sport, ve kterém je partnerem člověka krásné a ušlechtilé zvíře – kůň. V průběhu výcviku a společného soutěžení mezi nimi vzniká jedinečný vztah, při kterém musí mezi oběma vládnout naprostá důvěra. Sportovní výkony jsou o to cennější, že vždy záleží na souhře obou partnerů – člověka i koně.

Velmi mylně lidé často spojují dostihy a jezdectví. To jsou ale dvě naprosto rozdílná sportovní odvětví. Jediné, co je spojuje, je kůň. Jezdecký sport je variabilní a zahrnuje celkem 7 základních disciplín, a to parkury, drezuru, všestrannost, spřežení, voltiž, reining a endurance (vytrvalost). Patří sem i pony sport a parajezdectví. Ve všech těchto disciplínách se posuzuje obratnost, poslušnost, fyzická kondice koně, přesnost provedení cviků a záleží i na estetickém dojmu. Oproti tomu v dostizích je jediným kritériem rychlost a co nejkratší dosažený čas při překonání trati. Jezdectví zastřešuje Česká jezdecká federace, dostihy pak Jockey Club Česká republika.

Historie sportu u nás

Počátek jezdeckého sportu je v České republice datován od založení jezdeckého spolku pražského Sokola v roce 1891. Hlavním přínosem tohoto spolku bylo zavedení jednotné tréninkové metody. Značný vliv na formující se Českou jezdeckou školu měla Armádní jezdecká škola a výcvikové středisko v Hodoníně.

Dvacátá léta 20. století sebou přinesla vznik Československé jezdecké společnosti, která zaštítila mnoho závodů na území Československa, od roku 1923 dokonce se zahraniční účastí. Tento spolek se pak v roce 1927 stal členem Mezinárodní jezdecké federace FEI.

I ze závodního pohledu patří dvacátá a třicátá léta 20. století k těm nejvydařenějším v historii, neboť přinesla mnoho úspěchů našim reprezentantům v zahraničí, a to převážně armádním jezdcům. Ti se v letech 1924, 1928 a 1936 zúčastnili olympijských her. V roce 1924 se náš reprezentant Thiele umístil na 5. místě v drezuře. V roce 1928 zvítězil kapitán Ventura ve skocích a v drezuře si náš tým sáhl opět na 5. místo. V roce 1936 získal československý tým opět páté místo, tentokrát však ve všestrannosti. Z této doby je nutné zmínit známá jména, jakými jsou Býček, Dobeš, Seyfried, Statečný, Popler a Ventura. Jejich nositelé se zúčastnili téměř čtyřiceti zahraničních soutěží a to především v Německu, ale i na americkém kontinentě.

Česká jezdecká federace

V dnešní době všechny jezdecké disciplíny zaštituje Česká jezdecká federace. Jedná se o registrovaný spolek se sídlem v Praze, pod který spadá 12 oblastí/regionů v rámci celé České republiky. V roce 2017 registruje celkem 1550 subjektů, 7900 jezdících členů, 8000 koní a 9800 hobby jezdců (jezdci bez závodní licence). Více informací o její struktuře a činnosti naleznete pod odkazem www.cjf.cz